Curs

Només tenim un conjunt de cursos en aquest sistema d’assegurament de la qualitat. Es dedica a la idea que hi ha moltes persones que treballen a les sales de cinema d’arreu del món que voldrien fer una feina millor, però hi ha una feina que queda al món post-digital.

Per aconseguir-ho, volem que la barrera de l’entrada sigui el més baixa possible. Així, doncs, diners sàpids, que significa Gratuït. l’intercanvi és una dedicació a l’aprenentatge i a la comunicació quan les coses van bé o malament.

Diverteix-te!

[Per descomptat, fem aportacions, donacions i fins i tot publicitat si es pot trobar una forma més intel·ligent de fer-ho.]