Dimecres de la imatge: Formulari d’informe informatiu de gestió

L'DCP que trieu tindrà imatges relacionades amb les preguntes següents.

Situeu-vos en una cadira 2/3 de la tornada de la pantalla (vegeu aquest enllaç: On jutjar a l'Auditori per a més informació.)

Poseu-vos còmode amb la pantalla de l’ordinador. Configureu-lo perquè sigui tenebrós, però llegible.

Digues a la persona de la sala de projecció que estigui a punt; digues-los el número de l’auditori perquè estiguin segurs.

Fes-ho bé i aprèn més cada vegada que facis aquestes comprovacions.

… I gràcies! per ser Qualitat Activa.


Número de l’auditori

2021-07-28 05:42:02

Cadira trencada? Terres enganxosos o relliscosos? Les llums no s’encenen o s’apaguen? Rattles a l’aire condicionat? Una olor estranya? Problema del LED del pis? Dany de la pantalla?

Qualitat de l'Auditori - Enmascarament | Aplics | Rètols EXIT


Qualitat de la imatge - Foscor | Brillantor | Emmarcament | Color | Enfocament